„Jazzowi romantycy” Andrzej Jagodziński/Giovanni Mirabassi (Giovanni Mirabassi – p, Andrzej Jagodziński – acc, Adam Cegielski – b, Czesław Bartkowski – dr)