Agnieszka Nowak – skrzypce, Ilona Jachacz – skrzypce, Małgorzata Rędzińska – altówka, Barbara Kowalska – wiolonczela