Z dzisiejszego protestu: „NIE dla piekła kobiet! Wrocław przeciwko przemocy wobec kobiet”.

Dodaj komentarz