I wtedy wchodzę ja, cały na biało / And that’s when I come in, all in white

Czarny protest i Międzynarodowy strajk kobiet spowodowały, że ludzie zaczęli ubierać się na czarno. Oczywiście nie wszyscy.
Black Protest and International Women’s Strike caused people to dress up in black. Of course not everyone.


#czarnobiałe#wrocławDodaj komentarz