Ujrzeć taki widok, to odwieczne marzenie fantastów.
Fotografia cyfrowa pozwala na takie „machlojki”. Każde z wykorzytanych tu zdjęć zostało zrobione przeze mnie w innym mieście (od lewiej: Nysa, Lublin, Wrocław).

Dodaj komentarz