Kocha-nie kocha 2

Zdjęcie zrobione podczas „Wrocławskiego Pleneru Fotograficznego”.
Modelka: Joanna Niuch
Model: Piotr Bączkiewicz
Miejsce: Muzeum Wsi OpolskiejDodaj komentarz