Największe atrakcje dożynek w Łosiowie: Michał Milowicz, K3 i Ryszard Rynkowski